KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA EKONOMI

SEMESTER I

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBN 14101

Agama

2(2-0)

Wajib

-

2.

UBN 14102

Bahasa Indonesia

2(2-0)

Wajib

-

3.

UBR 14101

Ilmu Alam Dasar

2(2-0)

Wajib

-

4

UBR 14102

Bahasa Inggris

2(2-0)

Wajib

-

5.

UBR 14103

Budaya Melayu Jambi

2(0-2)

Wajib

-

6.

UBP 14101

Pengantar Ilmu Ekonomi

2(2-0)

Wajib

-

7.

UBP 14102

Pengantar Manajemen

2(2-0)

Wajib

-

8.

UBP 14103

Pengantar Akuntansi

2(2-0)

Wajib

-

9.

UBP 14104

Hukum Bisnis

2(2-0)

Wajib

-

10.

UBP 14105

Pengantar Pemasaran

2(2-0)

Wajib

-

11.

UBP 14106

Sejarah Pemikiran Ekonomi

2(2-0)

Wajib

-

12

UBP 14107

Etika Bisnis

2(2-0)

Wajib

-

Total

24

 

 

 

SEMESTER II

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBN 14203

Pancasila

2(2-0)

Wajib

-

2.

UBR 14204

Pengantar Aplikasi Komputer

3(1-2)

Wajib

-

3.

UBF 14201

Pengantar Pendidikan

2(2-0)

Wajib

-

4.

UBP 14208

Manajemen Sumber Daya Manusia

3(2-1)

Wajib

-

5.

 UBP 14209

Pembelajaran IPS Terpadu 

3(3-0)

Wajib

-

6.

UBP 14210

Sistem Informasi Manajemen

3(1-2)

Wajib

-

7.

UBP 14211

Ekonomika Internasional

3(1-2)

Wajib

Pengantar Ilmu Ekonomi

8.

UBP 14212

Manajemen Pemasaran

2(2-0)

Wajib

 

9.

UBP 14213

Matematika Ekonomi

3(1-2)

Wajib

 

Total

24

 

 

 

SEMESTER III

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBN 14304

Kewarganegaraan

2(2-0)

Wajib

 

2.

UBF 14302

Perkembangan Peserta Dididiik

2(2-0)

Wajib

 

3.

UBP 14314

Akuntansi Keuangan 

3(1-2)

Wajib

Pengantar Aktuntansi 1

4.

UBP 14315

Ekonomika Mikro

3(3-0)

Wajib

Pengantar Ilmu Ekonomi

5.

UBP 14316

Kewirausahaan

3(3-0)

Wajib

 

6.

UBP 14317

Perkembangan  Media Pembelajaran Ekonomi

3(3-0)

Wajib

 

7.

UBP 14318

Komunikasi Bisnis *

2(2-0)

Pilihan

 

8.

UBP 14319

Ekonomi Syariah *

2(2-0)

Pilihan

 

9.

UBP 14321

Bahasa Inggris Bisnis

2(2-0)

Wajib

 

Total

20

 

 

 

SEMESTER IV

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBF 14403

Belajar dan Pembelajaran

2(2-0)

Wajib

Perkembangan Peserta Didik

2.

UBP 14422

Ekonomika Makro

3(1-2)

Wajib

Ekonomika Mikro

3.

UBP 14423

Ekonomi Pembangunan

3(1-2)

Wajib

 

4.

UBP 14424

Analisa Laporan Keuangan 

3(1-2)

Wajib

Akuntansi Keuangan

5.

UBP 14425

Bank dan Lembaga Non Bank

3(1-2)

Wajib

 

6.

UBP 14426

Telaah Kurikulum Ekonomi 

3(1-2)

Wajib

 

7.

UBP 14427

Perencanaan Pembelajaran Ekonomi

3(1-2)

Wajib

 

8.

UBP 14428

Manajemen Keuangan

2(0-2)

Wajib

 

Total

22

 

 

 

SEMESTER V

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBF 14504

Profesi Kependidikan

2(2-0)

Wajib

 

2.

UBP 14529

Pajak dan Perpajakan

3(1-2)

Wajib

 

3.

UBP 14530

Akuntansi Biaya

3(1-2)

Wajib

 

4.

UBP 14531

Manajemen Berbasis Sekolah

3(1-2)

Wajib

 

5.

UBP 14532

Studi Kelayakan Bisnis

3(1-2)

Wajib

 

8.

UBP 14533

Ekonomi Moneter

3(1-2)

Wajib

 

9.

UBP 14534

Mikro Teaching

2(0-2)

Wajib

 

10.

UBP 14535

Evaluasi Pembelajaran Ekonomi

3(1-2)

Wajib

 

Total

22

 

 

 

SEMESTER VI

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBP 14636

Statistika Penelitian Ekonomi

3(1-2)

Wajib

 

2.

UBP 14637

Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

3(1-2)

Wajib

 

3.

UBP 14638

Ekonomi Politik 

2(2-0)

Wajib

 

4.

UBP 14639

Penyusunan Proposal Kredit

3(1-2)

Wajib

 

5.

UBP 14640

Ekonomi Pancasila

2(2-0)

Wajib

 

6.

UBP 14641

Pasar Modal

3(1-2)

Wajib

 

7.

UBP 14642

Ekonomi Indonesia*

2(2-0)

Pilihan

 

8.

UBP 14643

Anggaran Perusahaan*

2(2-0)

Pilihan

 

Total

18

 

 

 

SEMESTER VII

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBF 14705

KKN/ PPL

4(0-4)

Wajib

 

2.

UBP 14744

Koperasi dan UMKM*

2(2-0)

Pilihan

 

3.

UBP 14620

 Manajemen Strategik*

2(2-0)

Pilihan

 

4.

UBP 14745

Skripsi

6(0-6)

Wajib

 

Total

12

 

 

 

SEMESTER VIII

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

SKS

STATUS

Keterangan

1.

UBP 14745

Skripsi

6(0-6)

Wajib

 

 

Keterangan :

§  Jumlah Sks Wajib         = 139 Sks

§  Jumlah Sks Pilihan       =     6 Sks

§  Jumlah Keseluruhan    = 145 Sks